POCKET
WEB
IMPORT
MESSAGE
DOC
DUSiFIX
VALUEREADER
DATASERVER

 

 

 

 

 

 

 

Tillbehör

Pocket
Idus Pocket är en miniversion av Idus IS avsedd för handdatorer. Programmet kan hantera en mängd olika funktioner:

Underhållsfunktioner
Skapa, kvittera eller registrera en felanmälan
Registrera en arbetsorder
Direktregistrering

Värdesavläsning
Läs av signalvärden, med eller utan streckkod

Förrådsfunktioner
Gör uttag på eller utan arbetsorder
Inventera

Idus Pocket kan användas på handdatorer som har operativsystemet Pocket PC.Idus AB • Varvsgatan 10 • 871 45 Härnösand • 0611-275 30 • info@idus.se