IDUS IS
-----------------------------------
Klicka på den bransch du
tillhör för att läsa mer!

PROCESSINDUSTRIN
ENERGIVERK
TILLVERKNINGSINDUSTRIN
LIVSMEDELSINDUSTRIN
VATTEN OCH AVLOPP
FASTIGHETER
ÖVRIGA
-----------------------------------
+ DE 12 VIKTIGASTE
FUNKTIONERNA I IDUS IS.
KLICKA HÄR!


 

 

 

 

 

 

Idus IS för

Vatten- och avloppsindustrin

Idus IS är Sveriges mest använda system för kontroll på vattenverk, avloppsverk, pumpstationer, tryckstegringar, rörnät med mera inom VA. Idus IS används av såväl små vattenverk som mycket stora avloppsverk.

Det finns en rad bra tillbehör. Med Idus Pocket kan handdatorer användas för ronderingar med streckkoder i bland annat pumpstationer. Idus Valuereader kan användas för att koppla signalhantering till ALLA operatörssystem. Med färdiga funktioner kopplas Idus IS ihop med operatörssystemet för att samordna UH-intervaller med drifttid, vilket snabbt sparar resurser och pengar.

De bilder som finns i operatörssystemet, till exempel kartor, processbilder med mera, kan användas direkt i Idus IS. De föreskrivna egenkontrollerna för livsmedel administreras direkt i programmet.

En annan viktig funktion är reservdelslistor för till exempel pumpar. Med dem hittar du snabbt rätt reservdel.

Läs mer om MittSverige Vatten, ett av många vattenverk som använder Idus IS

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM VATTEN & AVLOPP:
• MittSverige Vatten
• Norrvatten
• Motala VA
• Malmö VA
 
Idus AB • Varvsgatan 10 • 871 45 Härnösand • 0611-275 30 • info@idus.se