IDUS IS
-----------------------------------
Klicka på den bransch du
tillhör för att läsa mer!

PROCESSINDUSTRIN
ENERGIVERK
TILLVERKNINGSINDUSTRIN
LIVSMEDELSINDUSTRIN
VATTEN OCH AVLOPP
FASTIGHETER
ÖVRIGA
-----------------------------------
+ DE 12 VIKTIGASTE
FUNKTIONERNA I IDUS IS.
KLICKA HÄR!


 

 

 

 

 

 

Idus IS för

Processindustrin

Inom processindustrin har funktioner som att kontrollera fel och minska felfrekvensen ofta högsta prioritet för att driften inte skall störas. Genom att Idus har ett beprövat sätt att starta upp en anläggning på kort tid kan fel och AU påbörjas mycket snabbt.

I en processindustri är behovet av dokumentation mycket viktigt för att ha information om till exempel olika reglerkretsar. Med Idus Import, som överför anläggningsdata från Excel, genomförs detta på ett snabbt och enkelt sätt.

För de trycksatta anordningarna skapas checklistor, arbetsprocedurer och FLT-kontroller för att på ett rationellt sätt få kontroll över samt minska underhållskostnaderna.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM PROCESSINDUSTRIN:
• Akzo Nobel Rexolin
• Waggeryd Cell

Idus AB • Varvsgatan 10 • 871 45 Härnösand • 0611-275 30 • info@idus.se