IDUS IS
-----------------------------------
Klicka på den bransch du
tillhör för att läsa mer!

PROCESSINDUSTRIN
ENERGIVERK
TILLVERKNINGSINDUSTRIN
LIVSMEDELSINDUSTRIN
VATTEN OCH AVLOPP
FASTIGHETER
ÖVRIGA
-----------------------------------
+ DE 12 VIKTIGASTE
FUNKTIONERNA I IDUS IS.
KLICKA HÄR!


 

 

 

 

 

 

Idus IS för

Övriga företag

Idus IS mångsidighet och flexibilitet gör att systemet fungerar inom i princip vilken bransch som helst. Bland våra kunder finns till exempel både hamnar och försvarets allra modernaste korvetter.

Vi på Idus är också kända för att vara lyhörda för de behov som finns och utvecklar ständigt nya funktioner i nära samarbete med våra kunder. Det gör att vi kan anpassa systemet efter de specifika behov som finns i varje bransch.

Läs mer om Försvarets Materialverk, FMV en av många företag inom kategorin övriga som använder Idus IS

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM KATEGORIN ÖVRIGA:
• FMV Fartyg
• SKB
• Stockholms Hamn
• Studsvik Nuclear AB
Idus AB • Varvsgatan 10 • 871 45 Härnösand • 0611-275 30 • info@idus.se