IDUS IS
-----------------------------------
Klicka på den bransch du
tillhör för att läsa mer!

PROCESSINDUSTRIN
ENERGIVERK
TILLVERKNINGSINDUSTRIN
LIVSMEDELSINDUSTRIN
VATTEN OCH AVLOPP
FASTIGHETER
ÖVRIGA
-----------------------------------
+ DE 12 VIKTIGASTE
FUNKTIONERNA I IDUS IS.
KLICKA HÄR!


 

 

 

 

 

 

Idus IS för

Fastighetsföretag

Idus IS för fastighet utnyttjar tillsyn och ronderingar för allt inom fastigheten, till exempel:
• Kontroll av ventilation och värme
• Kontroll av kylmaskiner. Färdiga protokoll med uppgifter om fyllningar av köldmedier finns för leverans till myndigheter
• Förrådshantering för att hålla koll på förbrukningsartiklar såsom kylremmar, filter med mera

För ronderingar kan handdatorer med streckodsuppmärkningar med fördel användas. Systematiskt brandskydd används mycket inom fastighet där brandronder, tillsyn med mera på ett enkelt sätt administreras.

Läs mer om Falu Kommunfastigheter, ett av många fastighetsföretag som använder Idus IS.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM FASTIGHETSBRANSCHEN:
• Sophia Hemmet
• Falu Kommunfastigheter
• ABB Fastighet
• Teknisk Fastighets service
Idus AB • Varvsgatan 10 • 871 45 Härnösand • 0611-275 30 • info@idus.se