IDUS IS
-----------------------------------
Klicka på den bransch du
tillhör för att läsa mer!

PROCESSINDUSTRIN
ENERGIVERK
TILLVERKNINGSINDUSTRIN
LIVSMEDELSINDUSTRIN
VATTEN OCH AVLOPP
FASTIGHETER
ÖVRIGA
-----------------------------------
+ DE 12 VIKTIGASTE
FUNKTIONERNA I IDUS IS.
KLICKA HÄR!


 

 

 

 

 

 

Idus IS för

El- och energiindustrin

Idus IS kan användas i alla typer av energiverk, från små värmeverk till stora kraftvärmeverk. En stor fördel är den grafiska bildhanteringen. Genom att använda CAD-bilder, till exempel PI-Scheman, finns sökvägen ner till minsta givare klar. Via CAD-ritningarna är det alltså mycket enkelt att hitta detaljer i anläggningen.

En annan användbar funktion är Loggboken. Med hjälp av den  kan driftpersonal i till exempel kontrollrum på ett mycket enkelt sätt dokumentera händelser. FLT och besiktningar administreras i samma databas som övrigt underhåll.

Läs om Hemab, ett av många energiföretag som använder Idus IS

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM EL & ENERGIINDUSTRIN:
• Skellefteå Kraft
• Borlänge Energi
• Eskilstuna Energi
• VB Energi AB

 


Idus AB • Varvsgatan 10 • 871 45 Härnösand • 0611-275 30 • info@idus.se