OM IDUS
KONTAKT
LEDIGA PLATSER

 

 

 

 

 

 

 

Om IDUS

Företaget
Idus AB startades av några konsulter i början av 90-talet. Tillsammans hade de lång erfarenhet av drift, underhåll och utbildning. Idag är Idus i huvudsak inriktat på utveckling av programvaran Idus IS, ett användarvänligt Informations-, Dokumentations- och Underhållssystem. Vi kan även erbjuda utbildning och konsultation inom området.
Idus har sitt huvudkontor i Härnösand samt kontor i Gävle, Norrköping, Göteborg och Staffanstorp.

Marknadsutveckling
Vårt första program lanserades redan 1992 och var ett för den tiden mycket modernt program för Windows. Sedan dess har programmet utvecklats kontinuerligt. Nya versioner har kommit och framgångarna har ökat för varje år. Idus IS är ett av Sveriges mest använda underhållssystem. Idus IS finns numera  på många olika språk och det utländska återförsäljarnätet är utbrett i till exempel Danmark, Norge, Finland, Italien, Holland och Polen.

Novotek
Idus har en stor samarbetspartner i Novotek, ett företag med säte i Malmö samt dotterbolag i de skandinaviska länderna och Holland. Samarbetet ger båda företagen tillgång till ett brett utbud av programvaror, gemensamma utvecklingsresurser och tillgång till en större gemensam försäljningsorganisation. Novotek är återförsäljare av industriell IT.

Cactus UniView
Idus samarbetar även med Cactus UniView med fokus på VA-sektorn.Cactus UniView har installerat driftdatorsystem inom VA-sektorn i 40 års tid. Systemen producerar varje dag vatten till mer än fem miljoner svenskar. Genom att integrera Idus underhållssystem med Cactus UniViews driftsystem skapas en homogen lösning för att styra, övervaka och effektivt underhålla VA-installationer.

Medlemskap
Idus är medlem i branschorganisationen Underhållsföretagen.

 

Idus AB • Varvsgatan 10 • 871 45 Härnösand • 0611-275 30 • info@idus.se